Vzhledem k tomu, že CT technologie je v podstatě integrální součástí systému TomoTherapy, lze před každou frakcí provést tzv. megavoltážní CT (MVCT), které je realizováno prostřednictvím lineárního urychlovače a matice detektorů, které obíhají okolo pacientského stolu proti urychlovači (528 xenonových ionizačních komor). Technologie CTrue umožňuje znovu lokalizovat nádor a okolní tkáňové struktury, korigovat pozici pacienta před ozářením, popřípadě upravit radiační plán bezprostředně před danou frakcí. Redukována je tak nejistota pozice nádoru jak vůči okolním zdravým tkáním, tak vůči terapeutickým svazkům.

CTrue – Adaptive Lung Case

CTrue – Prostate Treatment Case

MVCT

 

Technické parametry CTrue
 • Dávka při MVCT zobrazení: 0,5 – 3 cGy v závislosti na rozlišní a velikosti konkrétního pacienta
 • Konfigurace detektoru: 528 kanálů, jednořdová xenonová ionizačí komora
 • Rozlišní obrazu (x;y): 512 x 512 (0,78 mm pixelů) .
 • Dostupné rozteče řezů (tj. krok posuvu stolu): 2 mm, 4 mm a 6 mm
 • Doba snímání: Typicky 2 min na 10 cm délky při rozteči řezů 4 mm
 • Zorné pole: Průměr 40 cm
 • Vzdálenost zdroje od detektoru: 145 cm
 • Vzdálenost izocentra od detektoru: 60 cm
 • Šum obrazu: 2 – 4 %
 • Uniformita obrazu: Do 2,5 %
 • Prostorové rozlišní: Jmenovitě 0,5 lp / mm př 10% MTF
 • Rozlišení kontrastu: 2 % hustoty na 2 cm objektu (typické)
 • Algoritmus rekonstrukce obrazu: Filtrovaná zadní projekce .
 • Doba rekonstrukce obrazu: V reálném čase; po řezech v době pořízení
 • Registrace obrazu: Překrytí MVCT/kVCT obrazu s nastavitelnou „šachovnicí“, ruční nebo automatická registrace, reference: kosti a/nebo měkké tkáně