Režim TomoDirect se uplatňuje tam, kde není třeba složitě tvarovat distribuce dávek v těle pacienta, protože v cestě svazku neleží kritické orgány. V těchto „jednoduchých“ případech představuje pro uživatele značnou časovou úsporu.

Jedná se o režim nerotačního ozařování, kdy k ozařování dochází sekvenčně pod diskrétními úhly za kontinuálního posunu lůžka. Gantry se natáčí specificky pro každý úhel.

  • 2 až 12 cílově specifických úhlů natočení gantry
  • IMRT .
  • 3D CRT

TomoDirect