V režimu TomoHelical zdroj obíhá kontinuálně kolem pacienta za současného longitudinálního posuvu lůžka s pacientem. Urychlovač tak opisuje kolem těla pacienta šroubovici a k ozáření dochází kontinuálně – v řezech, což významně přispívá k přesnosti metody. Díky této přesnosti je možné zmenšit bezpečnostní lemy při definici cílového objemu. Zmenšení bezpečnostního lemu znamená menší objem zbytečně ozářené zdravé tkáně, což předpokladu stejné toleranční radiační zátěže replique rolex tkáně umožňuje zvýšení terapeutické dávky, tím zvýšení pravděpodobnosti správného zacílení nádoru, snížení rizika relapsu a komplikací. www.passwatches.com

V každém řezu je kombinováno 51 radioterapeutických svazků a tisíce dílčích paprsků vstupujících do těla pacienta pod různými úhly. V režimu TomoHelical se maximalizuje zachování úhlových poměrů a homogenity dávky směrované do cílového objemu fake watches minimalizací expozice zdravé tkáně. Maximální délka ozařovaného pole bez nutnosti měnit polohu pacienta nebo spojovat pole je proměnná – závisí na výšce lůžka, minimálně však 135 cm.

Tomo Helical

Helical Scalp Treatment