Pro odborníky

V radloterapll nachází široké uplatnění moderní tomografické zobrazovací metody. 5ystém TomoTherapy je jediný, který přímo kombinu|e princip počítačové tomografie a klinický lineární urychlovač.    

Pro pacienty

Informace jaké onemocnění systém léčí.