O metodě

V radioterapii nachází široké uplatnění moderní tomografické zobrazovací metody. Systém TomoTherapy je jediný, který přímo kombinuje princip počítačové tomografie a klinický lineární urychlovač.

Lineární urychlovač s fotonovou energií 6 MV rotuje kolem pacienta za současného longitudinálního posuvu lůžka s pacientem. Urychlovač tak opisuje kolem těla pacienta šroubovici a k ozáření dochází kontinuálně a v řezech, což významně přispívá k přesnosti metody. Díky této přesnosti je možné zmenšit bezpečnostní lemy při definici cílového objemu. Zmenšení bezpečnostního lemu znamená menší objem zbytečně ozářené zdravé tkáně, což za předpokladu stejné toleranční radiační zátěže tkáně umožňuje zvýšení terapeutické dávky, a tím zvýšení pravděpodobnosti správného zacílení nádoru, snížení rizika relapsu a komplikací. V každém řezu je kombinováno 51 radioterapeutických svazků a tisíce dílčích paprsků vstupujících do těla pacienta pod různými úhly, protínajících se v jednom bodě – inzocentru. To umožňuje doručit optimálně vysokou terapeutickou dávku do cílového objemu za současného minimálního ozáření okolní zdravé tkáně, proto je metoda v porovnání s konvenčními výrazně šetrnější.

Před každou frakcí se provádí tzv. megavoltážní CT, které umožňuje znovu lokalizovat nádor a okolní tkáňové struktury, popřípadě upravit radiační plán bezprostředně před danou frakcí. Redukována je tak nejistota pozice nádoru jak vůči okolním zdravým tkáním, tak vůči terapeutickým svazkům.

Systém TomoTherapy pracuje ve dvou režimech TomoHelical a TomoDirect.

Tato metoda je nová A ZAČÍNÁ SE TEPRVE APLIKOVAT OD ROKU 2013.